Dây & cáp điện

Home » Tài liệu kỹ thuật » Dòng điện định mức của cáp

Dòng điện định mức của cáp

Advertisements

1) Dòng điện định mức cho cáp hạ thế (1kV trở xuống) (biên soạn dựa theo AS/NZS 3008.1.1: 1998)
2) Dòng điện định mức cho cáp trung thế (3kV đến 36kV) (biên soạn theo IEC 60502-2: 2005)
3) Dòng điện định mức cho cáp hàn (click 2 lần để xem rõ hơn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: