Dây & cáp điện

Home » Sản phẩm » Thanh dẫn/ Busbar » Thanh đồng/ Copper busbar

Thanh đồng/ Copper busbar

Advertisements


copper_busbar

Công ty Thiên Thơ cung cấp thanh đồng độ dẫn điện cao (Electrolytic copper Cu-ETP 99.90%), đảm bảo chất lượng bề mặt, chịu điều kiện sử dụng khắc nghiệt.  Chúng tôi cung cấp tất cả hình dạng mặt cắt, các kích thước ngành điện thường sử dụng. Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn công nghiệp nhật Bản – JIS H 3140.

KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG

DÀY (mm) RỘNG (mm) TIẾT DIỆN (mm2)
2 12 24
3 15 45
3 20 60
5 20 100
6 20 120
10 20 200
6 30 180
10 30 300
6 40 240
10 40 400
6 50 300
10 50 500
6 60 360
10 60 600
6 80 480
10 60 600
6 100 600
10 100 1,000

KÍCH THƯỚC THƯỜNG ĐÓNG GÓI DẠNG CUỘN

DÀY (mm)

RỘNG (mm)

TIẾT DIỆN (mm2)

2 12 24
2 15 30
3 12 36
3 15 45
3 20 60
3 25 75
3 30 90
3 40 120

KÍCH THƯỚC THƯỜNG ĐÓNG GÓI DẠNG THANH

DÀY (mm) RỘNG (mm) TIẾT DIỆN (mm2)
4 20 80
4 25 100
4 30 120
4 40 160
5 15 75
5 20 100
5 25 125
5 30 150
5 40 200
5 50 250
5 60 300
6 20 120
6 25 150
6 30 180
6 40 240
6 50 300
6 60 360
6 80 480
6 100 600
8 20 160
8 25 200
8 30 240
8 40 320
8 50 400
8 60 480
8 80 640
8 100 800
10 20 200
10 30 300
10 40 400
10 50 500
10 60 600
10 80 800
10 100 1,000
12 100 1,200
15 100 1,500
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: