Dây & cáp điện

Home » 1. Tìm theo chủng loại » 1.9- Các loại dây và cáp khác » THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Dây không chì (phù hợp RoHS)

THIPHA Cable (Thịnh Phát) – Thông số kỹ thuật Dây không chì (phù hợp RoHS)

Advertisements

10e
11e
———————————————————————————————–
Nguồn: Catalogue THIPHA Cable BW M5-Y11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: